Pengacara Kami

KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT

  1. H. Boyamin Saiman. (Direktur)
  2. H. Arif Sahudi, SH., M.H. (Wakil Direktur)
  3. Sigit Nugroho Sudibyanto, SH., M.H. (Advokat Senior)
  4. Sapto Dumadi Ragil Raharjo, SH. (Advokat)
  5. Utomo Kurniawan, SH. (Advokat)
  6. Dwi Nurdiansyah Santoso, SH. (Advokat)
  7. Georgius Limart Siahaan, SH. (Advokat)